Szybki kontakt

"PERFEKT" - Grzegorz Telok

Usługi Edukacyjne, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Konwalii 14
tel.: +48 602 305 639
email: perfekt.telok@op.pl
Polityka prywatności firmy "Perfekt"

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych                                          

Podczas korzystania z serwisu nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, chyba że jest to niezbędne dla wykonania Państwa dyspozycji lub zapewnienia działania określonej funkcjonalności strony, z której chcesz korzystać. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, poufności i ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”). Jednocześnie chcemy, by wszelkie funkcjonalności serwisu były dla Państwa łatwo dostępne i dostosowywane do Państwa potrzeb. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może mieć miejsce przy wykorzystaniu następujących elementów serwisu: 1. Pliki cookies. Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie) użytkownika. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Państwa preferencji. Pliki cookies co do zasady nie przetwarzają Państwa danych osobowych – mają dostęp wyłącznie do informacji, które nie pozwalają nam zidentyfikować użytkownika. Nie musicie się więc Państwa obawiać, że samo korzystanie ze strony będzie równoznaczne z ujawnieniem Państwa danych osobowych. 

Dobrowolne podanie danych przez użytkownika serwisu

W ramach serwisu możecie Państwa skorzystać z określonych funkcji, takich jak uzupełnienie formularza kontaktowego, kalkulatora, wniosku itp. Dla skutecznego zrealizowania tej operacji, konieczne jest podanie przez Państwa określonych danych osobowych (najczęściej jest to imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego, kod pocztowy, ale możemy prosić również o podanie innych informacji, np. roku produkcji i marki samochodu który chcesz ubezpieczyć, nr PESEL.

Informacje na temat przetwarzania danych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: "Perfekt" - Grzegorz Telok - Usługi Edukacyjne i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Konwalii 14, nr tel. 602 305 639.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: perfekt.telok@op.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Państwa dane w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:

1. Wykonanie lub zawarcie umowy

Przetwarzanie danych może mieć miejsce w związku z realizacją umowy ubezpieczenia lub w celu zawarcia takiej umowy. Dzieje się tak za każdym razem, gdy składamy dyspozycje związane z umową przez formularz na stronie www. Dane podane w tym procesie są wykorzystywane wyłączne zgodnie z Państwa żądaniem i w celu prawidłowego zrealizowania  polecenia (przykład: złożenie zapytania o ofertę).

2. W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy taki obowiązek nakłada na nas powszechnie obowiązujący przepis prawa. Dzieje się tak, gdy prosimy Państwa o podanie danych osobowych w celu zrealizowania obowiązków, jakie nakładają na "Perfekt" - Grzegorz Telok m.in. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawa o rachunkowości itd.

3. Zgoda użytkownika

Możemy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych, np. w celu późniejszego kontaktu – gdy zamawiasz rozmowę (nagrasz się na poczcie głosowej), w celu przesłania oferty, marketingu, aby zachować w naszych systemach Państwa dyspozycję, a także w innych przypadkach, które zawsze szczegółowo opiszemy. Działania związane z marketingiem mają charakter profilowania, co oznacza, że dostosowujemy dany komunikat marketingowy w oparciu o pozyskane od Państwa dane osobowe, tak by był dla Państwa interesujący i odpowiadał na Państwa potrzeby. Wyrażenie przez Państwa zgody na takie przetwarzanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być konieczne, byśmy mogli zrealizować Państwa żądanie.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Ich niepodanie będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości zrealizowania Państwa dyspozycji. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz innym współpracownikom "Perfekt" - Grzegorz Telok – wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny dla zrealizowania dyspozycji złożonej w serwisie www. Podane przez Państwa dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą również zostać udostępnione m.in. podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym.

Przechowywanie danych

Państwa dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji danej dyspozycji oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podanie przez Państwa danych wiąże się z wykonaniem umowy z "Perfekt" - Grzegorz Telok  bądź Towarzystwem Ubezpieczeniowym, dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy.

Państwa prawa zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Przysługują Państwu prawa do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres email: perfekt.telok@op.pl. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza ww. przepisy.

                                                                           Administrator danych osobowych: mgr inż. Grzegorz Telok

 

 

Zapraszam do kontaktu : 602 305 639 Formularz kontaktowy

Tanie ubezpieczenia, ubezpieczenia na telefon,ubezpieczenia on-line, ubezpieczenia Czechowice-Dziedzice, szkolenia edukacyjne, tanie OC,dobre ubezpieczenia, ubezpieczenia Bielsko-Biała, ubezpieczenia Pszczyna, wyszukaj tanie ubezpieczenie, wyszukiwarka tanich ubezpieczeń,ubezpieczenia na telefon,ubezpieczenia w podróży,sprzedaż ubezpieczeń, ubezpieczenia na Życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi edukacyjne, likwidacja szkód, dobre ubezpieczenie, tanie ubezpieczenie, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia grupowe,ubezpieczenia dla rowerzystów, ubezpieczenia dla ratowników medycznych, ubezpieczenia dla seniorów, ubezpieczenia Żywiec. szkolenia zawodowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia pierwszej pomocy, kursy prawa jazdy, ubezpieczenia Cieszyn.

O autorze
Odwiedzin : 149 999
Gości online : 4
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania : 0.008s