Szybki kontakt

"PERFEKT" - Grzegorz Telok

Usługi Edukacyjne, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Konwalii 14
tel.: +48 602 305 639
email: perfekt.telok@op.pl
> Jak wygląda procedura likwidacji szkody z ubezpieczenia osobowego <
 

Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia NNW ma prawo dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Przez zawiadomienie o szkodzie należy rozumieć takie zawiadomienie o wypadku, z którego wynika, iż poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania doznał uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia lub zmarł. Z tym dniem zakład ubezpieczeń powinien przystąpić do likwidacji szkody oraz zebrać jak najwięcej informacji dotyczącej ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń co do zasadności roszczeń jak i ich wysokości. Po otrzymaniu zawiadomienia zakład przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.

1. Zgłoszenie szkody

Skontaktuj się z Działem Likwidacji Szkód Towarzystwa ubezpieczeniowego, który wystawił polisę.

Możesz dokonać tego za pośrednictwem:

 • formularza internetowego

 • rozmowy telefonicznej z konsultantem

 • korespondencji papierowej

Podczas zgłaszania szkody telefonicznie konsultant poprosi o poniższe informacje:

 • numer polisy z jakiej szkoda ma być likwidowana,
 • dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • dane osoby ubezpieczonej/poszkodowanej:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • miejsce oraz data powstania szkody,
 • przyczyna i zakres szkody,
 • okoliczności zdarzenia.

2. Ocena wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu

Po zarejestrowaniu szkody, Twojemu zgłoszeniu zostanie nadany indywidualny numer, którym należy się posługiwać podczas kolejnego kontaktu z Towarzystwem ubezpieczeniowym.

Przy likwidacji szkody konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca zgłaszane obrażenia,

 • dokumentacja potwierdzająca okoliczności zdarzenia,

 • wypełniony druk zgłoszenia szkody,

 • dyspozycja wypłaty – numer konta bankowego.

Najprościej jest przesłać te dokumenty do Towarzystwa drogą elektroniczną lub pocztową tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Na ich podstawie lekarz orzecznik określi wysokość doznanego uszczerbku na zdrowiu. Niekiedy w celu ostatecznego ustalenia uszczerbku na zdrowiu konieczne może być badanie komisyjne, o którego dacie i miejscu poszkodowany zostanie poinformowany przez konsultanta medycznego. Zdażają się przypadki, iż decyzja o przeznaniu odszkodowaniu zostaje podjęta przez likwidatora Towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie zapisów Ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), na podstawie umieszczonych tam tabel uszczerbków na zdrowiu.

3. Decyzja o wypłacie odszkodowania

Na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza lub decyzji likwidatora Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje decyzję o wysokości przyznanego odszkodowania i powiadamia pisemnie poszkodowanego o przyznanym odszkodowaniu.

Jeżeli kwota odszkodowanie nie jest dla poszkodowanego satysfakcjonująca może on podjąć negocjacje w celu ustalenia większego odszkodowania w stosunku do procenta uszczerbku na zdrowiu lub wnieść o ponowne konsultacje medyczne. W sytuacji kiedy negocjacje zostaną zakończone fiaskiem możemy wystąpić przeciwko Towarzystwu ubezpieczeniowemu na drogę sądową.

Zapraszam do kontaktu : 602 305 639 Formularz kontaktowy

Tanie ubezpieczenia, ubezpieczenia Czechowice-Dziedzice, tanie OC,ubezpieczenia Bielsko-Biała, ubezpieczenia Pszczyna, wyszukaj tanie ubezpieczenie, wyszukiwarka tanich ubezpieczeń,ubezpieczenia na telefon,ubezpieczenia w podróży,sprzedaż ubezpieczeń, ubezpieczenia na Życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi edukacyjne, odszkodowania, likwidacja szkód, dobre ubezpieczenie, tanie ubezpieczenie, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie rolne, ubezpieczenie transportowe, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia grupowe,ubezpieczenia Żywiec.

O autorze
Odwiedzin : 32 360
Gości online : 5
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania : 0.008s