Szybki kontakt

"PERFEKT" - Grzegorz Telok

Usługi Edukacyjne, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Konwalii 14
tel.: +48 602 305 639
email: perfekt.telok@op.pl
> Jak wygląda procedura likwidacji szkody z ubezpieczenia osobowego <
 

Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia NNW ma prawo dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Przez zawiadomienie o szkodzie należy rozumieć takie zawiadomienie o wypadku, z którego wynika, iż poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania doznał uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia lub zmarł. Z tym dniem zakład ubezpieczeń powinien przystąpić do likwidacji szkody oraz zebrać jak najwięcej informacji dotyczącej ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń co do zasadności roszczeń jak i ich wysokości. Po otrzymaniu zawiadomienia zakład przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.

1. Zgłoszenie szkody

Skontaktuj się z Działem Likwidacji Szkód Towarzystwa ubezpieczeniowego, który wystawił polisę.

Możesz dokonać tego za pośrednictwem:

 • formularza internetowego

 • rozmowy telefonicznej z konsultantem

 • korespondencji papierowej

Podczas zgłaszania szkody telefonicznie konsultant poprosi o poniższe informacje:

 • numer polisy z jakiej szkoda ma być likwidowana,
 • dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • dane osoby ubezpieczonej/poszkodowanej:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • miejsce oraz data powstania szkody,
 • przyczyna i zakres szkody,
 • okoliczności zdarzenia.

2. Ocena wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu

Po zarejestrowaniu szkody, Twojemu zgłoszeniu zostanie nadany indywidualny numer, którym należy się posługiwać podczas kolejnego kontaktu z Towarzystwem ubezpieczeniowym.

Przy likwidacji szkody konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca zgłaszane obrażenia,

 • dokumentacja potwierdzająca okoliczności zdarzenia,

 • wypełniony druk zgłoszenia szkody,

 • dyspozycja wypłaty – numer konta bankowego.

Najprościej jest przesłać te dokumenty do Towarzystwa drogą elektroniczną lub pocztową tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Na ich podstawie lekarz orzecznik określi wysokość doznanego uszczerbku na zdrowiu. Niekiedy w celu ostatecznego ustalenia uszczerbku na zdrowiu konieczne może być badanie komisyjne, o którego dacie i miejscu poszkodowany zostanie poinformowany przez konsultanta medycznego. Zdażają się przypadki, iż decyzja o przeznaniu odszkodowaniu zostaje podjęta przez likwidatora Towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie zapisów Ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), na podstawie umieszczonych tam tabel uszczerbków na zdrowiu.

3. Decyzja o wypłacie odszkodowania

Na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza lub decyzji likwidatora Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje decyzję o wysokości przyznanego odszkodowania i powiadamia pisemnie poszkodowanego o przyznanym odszkodowaniu.

Jeżeli kwota odszkodowanie nie jest dla poszkodowanego satysfakcjonująca może on podjąć negocjacje w celu ustalenia większego odszkodowania w stosunku do procenta uszczerbku na zdrowiu lub wnieść o ponowne konsultacje medyczne. W sytuacji kiedy negocjacje zostaną zakończone fiaskiem możemy wystąpić przeciwko Towarzystwu ubezpieczeniowemu na drogę sądową.

Zapraszam do kontaktu : 602 305 639 Formularz kontaktowy

Tanie ubezpieczenia, ubezpieczenia na telefon,ubezpieczenia on-line, ubezpieczenia Czechowice-Dziedzice, szkolenia edukacyjne, tanie OC,dobre ubezpieczenia, ubezpieczenia Bielsko-Biała, ubezpieczenia Pszczyna, wyszukaj tanie ubezpieczenie, wyszukiwarka tanich ubezpieczeń,ubezpieczenia na telefon,ubezpieczenia w podróży,sprzedaż ubezpieczeń, ubezpieczenia na Życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi edukacyjne, likwidacja szkód, dobre ubezpieczenie, tanie ubezpieczenie, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia grupowe,ubezpieczenia dla rowerzystów, ubezpieczenia dla ratowników medycznych, ubezpieczenia dla seniorów, ubezpieczenia Żywiec. szkolenia zawodowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia pierwszej pomocy, kursy prawa jazdy, ubezpieczenia Cieszyn.

O autorze
Odwiedzin : 141 921
Gości online : 4
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania : 0.015s